Student DetailsClass : STD-VII C:2021-22 BATCH


 1. AADITH K
 2. ADWAITH P
 3. AGRIMA A NAIR
 4. AKSHITH M
 5. ALISHAN K P
 6. AMAN RISHAN P B
 7. AMAR MUHAMMED
 8. ANMARY JOSEPH
 9. ANNA MARIYA ANIL
 10. ASHWANTH M
 11. AYSHA FINIYA ANOOB K
 12. BENIL HASHMI P C
 13. DEVI VYNIKA J
 14. DIYA DINESH P
 15. GOURI KRISHNA V
 16. HIBA THASNEEM M V
 17. IPSA MARY VINOJ
 18. KAILAS P
 19. KARTHIK K
 20. KISHAN SUDHEER
 21. MANAV SOORYA A
 22. MARYAM SAJID
 23. MEHAN MUHAMMED P
 24. MOHAMMED WASEEM HASSAN N P
 25. NEELIMA K P
 26. NEHA RENEESH
 27. NEHAL SUJAN
 28. POOJA BAI MANESH
 29. RINAV RIDHIN
 30. SANHA SUNIL
 31. SANVIPRIYA M N
 32. SIYA BIJOY
 33. SREEHARI G NAIR
 34. SREELAKSHMI K
 35. SURYANARAYANAN