Student DetailsClass : STD-VI B:2021-22 BATCH


 1. A D OMPRAKASH
 2. ADRIN MATHEW
 3. AISWARYA H NAIR
 4. AKHIYA C K
 5. AMAN ASLAM K
 6. AMELIA ELIZ BABU
 7. AMEYA K K
 8. ANGELIN TREESA ABRAHAM
 9. ANIRUDH RAJ V
 10. ARDHRA SARATH
 11. AYAAN SHARIFF Z
 12. AZEEM YOOSUF K
 13. BEN OSTIN JOB
 14. EVAN EMMANUEL SCARIA
 15. FANNA FATHIMA A C
 16. GOUTHAM GIREESH
 17. HAYA ANN DILEEP
 18. KARTHIK K RAM
 19. MUHAMMED MEHAZ
 20. NAVANEETH K T
 21. NINAY KRISHNA
 22. NIVEDITHA K M
 23. REFIN JASEENA RAHEES
 24. RITHUNANDA C K
 25. SAMA FATHIMA S V
 26. SAYED INAD HIRDH
 27. SINOY SUNIL
 28. SREEHARI S
 29. SREENANDA S
 30. SURYAJITH K M
 31. VISHAL VINOD P