Student DetailsClass : STD-VI C:2020-21 BATCH


 1. ADITH K
 2. ADWAITH P
 3. AGRIMA A NAIR
 4. AKSHITH M
 5. ALISHAN K P
 6. AMAN RISHAN P B
 7. AMAR MUHAMMED
 8. ANN MARY JOSEPH
 9. ANNA MARIA ANIL
 10. ASHWANTH M
 11. AYSHA FINIYA ANOOB K
 12. AYSHA SAMIYA K P
 13. BENIL HASHMI P C
 14. CHRISWIN JACOB
 15. DEVI VYNIKA
 16. DIYA DINESH P
 17. GOURI KRISHNAN V
 18. HIBA THASNEEM
 19. IPSA MARY VINOJ
 20. ISHAN DEV ROOPESH
 21. JEFFREY JOHN
 22. KAILAS P
 23. KARTHIK K
 24. KISHAN SUDHEER
 25. MANAV SOORYA A
 26. MEHAN MUHAMMED P
 27. MOHAMMED WASSIM HASSAN N P
 28. NEELIMA JOSHY  K P
 29. NEHA RENEESH
 30. NEHAL SUJAN
 31. RINAV RIDHIN
 32. SANHA SUNIL
 33. SANVI PRIYA M N
 34. SIVADA SREEJITH
 35. SIYA BIJOY
 36. SREE HARI G NAIR
 37. SREELAKSHMI K