Student DetailsClass : STD-VI C:2021-22 BATCH


 1. ADWAITH KRISHNA
 2. AGHIN SALEEJ
 3. AIZZA MARYAM
 4. ALEX JOSEPH
 5. ANCILIA VIMAL
 6. ANDRIYA MARIYA JOSEPH
 7. ANHA FAHADA P K
 8. ASHWIN MENON P
 9. ASWIN O K
 10. DARSH NAVANEETH A
 11. DIYA  DENOJ
 12. EDWIN MANUEL
 13. GRIFFITH JERRY MATHEWS
 14. HARINANDANA P
 15. ISHAN MOHAMMED K P
 16. JOHN SEBAN
 17. KASHIN M B
 18. MANHA K P
 19. MIVINTHEJ M V
 20. MUHAMMED RIYAN E K
 21. MUHAMMED SHAYAN K P
 22. NEHA MOHSIN
 23. NIDHA RENEESH
 24. NIRANJAN V
 25. PUNNYA K K
 26. RICHA BIJU
 27. ROSHAN BABU
 28. S MUHAMMED THAMJEED KHAN
 29. SAVIO JOE SAJEESH
 30. SHEZA MANHA K
 31. SNIYA A
 32. SRIYA P S
 33. VAISHNAV DHANEESH
 34. ZIA MOHAMMED NIYAZ