Student DetailsClass : STD-IV B:2020-21 BATCH


 1. AADI SURYA P K
 2. ABHINAV KRISHNA M
 3. ADEENA ASHRAF
 4. ADILAKSHMI N
 5. AFID ZAYAN M K
 6. AFSHIN H
 7. AIBEL GIJO
 8. ALVIN JOBY
 9. AMARNATH K
 10. AMREEN AYSHA T A
 11. ANGEL SURAJ
 12. ASHEEKA MARWAH
 13. AYSHA AFRIN V P
 14. DEVAJ CHANDRA
 15. FATHIMA RABVA K
 16. FEEMA MEHAR
 17. HANNAH ELIZABETH ANOOP
 18. KEVIN SHINTO
 19. KISHAN SHANKAR M K
 20. LIAAN FIJO
 21. MILAN SAGESH
 22. MUHAMMED YUSUF
 23. NIDHIN SAJI
 24. NIMISH M
 25. NIRANJAN V T
 26. NIRANJANA SATHEESH K P
 27. RANA FATHIMA
 28. RAYA MARIYAM
 29. RIFA FATHIMA
 30. ROHITH K
 31. SANTIN SATHEESH
 32. SRIYA P
 33. SWASTHIKA V
 34. THEJAS K P
 35. THEJAS KRISHAN T
 36. VAIBHAV KALOOR
 37. VAIBHAV PUTHOOR